نسل پند
PAND GENERATION

انقلاب در صنعت توزین

کارخانه در جیب شماست!

اینترنت اشیا در نمایشگرهای نسل پند

نسل پند 1
نسل پند 2
  • نمایشگر باسکول جاده‌ای مبتنی بر تکنولوژی IOT
  • کنترل باسکول کارخانه از راه دور
  • نمایش توزین بر روی تلفن همراه
  • گزارشگیری آسان در هر منطقه جغرافیایی

نظارت توزین در کارخانه از راه دور

گذر از آنالوگ به دیجیتال

پایداری
دقت
سهولت کاربری

نسل پند 3

مزایای استفاده از لودسل دیجیتال

لودسل آنالوگ

تاثیرپذیری از سیگنال های محیطی
نیاز بیشتر به کالیبراسیون
ارسال سیگنال به جانکشن باکس و سپس به نمایشگر

لودسل دیجیتال

عدم تاثیر پذیری از سیگنال های محیطی
کالیبراسیون با پایداری ماندگار
ارسال مستقیم سیگنال به نمایشگر

مقاومت را تجربه کنید!

مقایسه خیز صفحه پیش تنیده با صفحه سنتی

صفحات بتنی سنتی

ترک ناشی از تنش کششی
وزن سنگینتر نسبت به سازه پیش‌تنیده
طول عمر پایینتر

صفحات بتنی پیش تنیده

مقاوم به تنش کششی
وزن سبکتر نسبت به سازه‌های سنتی
طول عمر بالاتر

JOIN THE REVOLUTION

مشاوره رایگان تنها با چند کلیک