flag-en-small

مشتریان باسکول پند

خرید باسکول صنایع غذایی

به مجموعه صنایعی که در آنها تبدیل، ترکیب، نگه داری و بسته بندی انواع مواد غذایی انجام می گردد، صنایع غذایی گفته می شود. این صنعت علوم مختلف تخصصی و عمومی را طلب می کند که از آن جمله می توان به شیمی، میکروبیولوژی، ریاضی، فیزیک، مدیریت، نقشه کشی و طراحی کارخانه اشاره کرد.

باسکول صنایع غذایی

نصب باسکول در این واحدهای صنعتی ارتباط مستقیمی با اندازه‌ی کارخانه، میزان ورودی مواد اولیه و خروجی محصولات و تولیدات و سایر عوامل تاثیرگذار دارد؛ به طور مثال سورتینگ ها و خشکبار مثل باغ پسته با توجه به ابعاد و میزان ورودی ها و خروجی های خود می‌توانند از باسکول خاورکش، باسکول ۵۰ تنی یا باسکول کامیون کش و باسکول ۶۰ تنی یا باسکول تریلی کش برای توزین مواد غذایی استفاده می‌کنند.

باسکول مواد غذایی بهتر است باسکول فلزی باشد یا باسکول بتنی؟

به طور کلی استفاده از باسکول فلزی در صنایع غذایی از بازخورد بهتری برخوردار می‌باشد، برای مثال اکثریت صنایع لبنی از باسکول فلزی استفاده می‌کنند چرا که شوینده هایی که در این واحد های صنعتی استفاده می‌گردد باعث خوردگی باسکول بتنی می شوند. البته ناگفته نماند باسکول بتنی در سورتینگ ها و صنایع مواد غذایی به غیر از صنایع لبنی از محبوبیت خوبی به دلیل پایین بودن قیمت و کارایی مشابه باسکول فلزی برخودار هستند.

باسکول مواد غذایی باید باسکول برجسته باشد یا باسکول همسطح؟

هرچند باسکول برجسته از قابلیت نظافت راحتتری نسبت به باسکول همسطح برخوردار می‌باشد ولی در واحد های صنعتی مانند مواد غذایی، سورتینگ، باغ های پسته و … به دلیل کمبود فضا از باسکول همسطح استفاده می‌کنند. باید خاطرنشان کرد با توجه به تمهیداتی که شرکت پند کاسپین در صفحه باسکول جهت پاکسازی زیر آن دیده شده است، نصب آن به صورت همسطح نیز بدون اشکال خواهد بود و به راحتی می‌توان اقدام به پاکسازی آن کرد.

چرا صنایع غذایی باید باسکول جاده ای نصب کنند؟

این واحدهای صنعتی معمولا با ورودی مواد غذایی زیادی روبرو هستند که تنوع محصولات بالایی نیز در آن‌ها دیده می‌شود؛ پس می‌توان با نصب باسکول جاده ای کنترل بیشتر و دقیق‌تری بر ورود مواد اولیه و خروج محصولات و تولیدات اعمال کرد؛ همچنین نظارت به راحتی صورت می‌گردد و هر مشکلی قابل پیگیری می‌باشد. از دیگر مزایای نصب باسکول در این واحدهای صنعتی قابلیت گزارش گیری ساده برای کنترل رکوردهای ثبت شده از فروشنده های خاص و افزایش نظارت بر این امور می‌باشد.

باسکول‌های نصب شده در استان شما:

جهت هماهنگی بازدید از نزدیک باسکول نصب شده در استان خود با دفتر مرکزی باسکول پند از طریق صفحه تماس با ما و یا شماره 02183802000 در ارتباط باشید.

اردکان، ارومیه، اشتهارد، اصفهان، آذرشهر ممقان، آمل، بابل، برازجان، بردسکن، بندر عباس، بندر لنگه، بهنمیر، بوشهر، تاکستان، تایباد، تبریز، تهران، جوین، جیرفت، خرمشهر، خمین، خمینی شهر، دامغان، رفسنجان، زرقان، زرند، زنجان، سبزوار، سر پل ذهاب، سمنان، سواد کوه، سیرجان، شادگان، شاهین دژ، شاهین شهر اصفهان، شهربابک کرمان، شهرکرد، شیراز، طارم، عراق، فومن، قائمشهر، قزوین، قم، کاشمر، کربلاعراق، کرج، کردکوی، کرمان، کرمانشاه، کهنوج، گلوگاه، گناباد، گنبد، لاله جین، لاهیجان، مراغه، مراوه تپه، مشهد، ملایر، ملکان، مهریزیزد، نهاوند، نوشهر، نیشابور، هرات یزد، همدان، یزد

ردیفاستان محل نصبشهرنوع صفحه پلتفرم
۱اصفهاناصفهانبتن فلز پیش ساخته
۲اصفهانخمینی شهربتن فلز پیش ساخته
۳اصفهانشاهین شهر اصفهانبتن فلز پیش ساخته
۴البرزکرجبتن فلز پیش ساخته
۵البرزاشتهاردبتن فلز پیش ساخته
۶آذربایجان شرقیتبریزبتن فلز پیش ساخته
۷آذربایجان شرقیملکانبتن فلز پیش ساخته
۸آذربایجان شرقیآذرشهر ممقانبتن فلز پیش ساخته
۹آذربایجان شرقیمراغهصفحه از قبل موجود
۱۰آذربایجان شرقیتبریزفلز
۱۱آذربایجان شرقیمراغهبتن فلز پیش ساخته
۱۲آذربایجان غربیارومیهبتن فلز پیش ساخته
۱۳آذربایجان غربیارومیهفلز
۱۴آذربایجان غربیشاهین دژبتن فلز پیش ساخته
۱۵بوشهربرازجانبتن فلز پیش ساخته
۱۶بوشهربوشهربتن فلز پیش ساخته
۱۷تهرانتهرانبتن فلز پیش ساخته
۱۸چهارمحال و بختیاریشهرکردبتن فلز پیش ساخته
۱۹خراسان رضویگنابادبتن فلز پیش ساخته
۲۰خراسان رضویمشهدبتن فلز پیش ساخته
۲۱خراسان رضویبردسکنبتن فلز پیش ساخته
۲۲خراسان رضویتایبادبتن فلز پیش ساخته
۲۳خراسان رضویسبزواربتن فلز پیش ساخته
۲۴خراسان رضوینیشابورفلز
۲۵خراسان رضویکاشمربتن فلز پیش ساخته
۲۶خراسان رضویجوینبتن فلز پیش ساخته
۲۷خراسان رضویمشهدبتن فلز اجرا در محل
۲۸خوزستانخرمشهربتن فلز پیش ساخته
۲۹خوزستانشادگانفلز
۳۰زنجانطارمبتن فلز پیش ساخته
۳۱زنجانزنجانبتن فلز پیش ساخته
۳۲سمناندامغانبتن فلز پیش ساخته
۳۳سمنانسمنانبتن فلز پیش ساخته
۳۴عراقعراقصفحه از قبل موجود
۳۵عراقعراقفلز
۳۶عراقکربلاعراقصفحه از قبل موجود
۳۷فارسزرقانبتن فلز پیش ساخته
۳۸فارسشیرازبتن فلز پیش ساخته
۳۹قزوینتاکستانبتن فلز پیش ساخته
۴۰قزوینقزوینبتن فلز پیش ساخته
۴۱قزوینقزوینصفحه از قبل موجود
۴۲قمقمصفحه از قبل موجود
۴۳کرمانجیرفتبتن فلز پیش ساخته
۴۴کرمانزرندبتن فلز پیش ساخته
۴۵کرمانکرمانبتن فلز پیش ساخته
۴۶کرمانرفسنجانبتن فلز پیش ساخته
۴۷کرمانسیرجانبتن فلز پیش ساخته
۴۸کرمانشهربابک کرمانبتن فلز پیش ساخته
۴۹کرمانرفسنجانفلز
۵۰کرمانکرمانصفحه از قبل موجود
۵۱کرمانسیرجانبتن فلز اجرا در محل
۵۲کرمانکرمانبتن فلز اجرا در محل
۵۳کرمانکهنوجبتن فلز اجرا در محل
۵۴کرمانزرندفلز
۵۵کرمانشاهسر پل ذهاببتن فلز پیش ساخته
۵۶کرمانشاهکرمانشاهبتن فلز پیش ساخته
۵۷گلستانگنبدبتن فلز پیش ساخته
۵۸گلستانکردکویبتن فلز پیش ساخته
۵۹گلستانمراوه تپهبتن فلز پیش ساخته
۶۰گیلانفومنفلز
۶۱گیلانلاهیجانصفحه از قبل موجود
۶۲مازندرانآملبتن فلز پیش ساخته
۶۳مازندراننوشهربتن فلز پیش ساخته
۶۴مازندرانبابلبتن فلز پیش ساخته
۶۵مازندرانبهنمیربتن فلز پیش ساخته
۶۶مازندرانقائمشهربتن فلز اجرا در محل
۶۷مازندرانقائمشهربتن فلز پیش ساخته
۶۸مازندرانگلوگاهبتن فلز پیش ساخته
۶۹مازندرانسواد کوهبتن فلز پیش ساخته
۷۰مازندرانقائمشهرصفحه از قبل موجود
۷۱مازندرانآملصفحه از قبل موجود
۷۲مرکزیخمینبتن فلز پیش ساخته
۷۳هرمزگانبندر عباسبتن فلز پیش ساخته
۷۴هرمزگانبندر لنگهبتن فلز پیش ساخته
۷۵همدانملایربتن فلز پیش ساخته
۷۶همدانهمدانبتن فلز پیش ساخته
۷۷همداننهاوندبتن فلز پیش ساخته
۷۸همدانلاله جینبتن فلز پیش ساخته
۷۹یزدهرات یزدبتن فلز پیش ساخته
۸۰یزداردکانبتن فلز پیش ساخته
۸۱یزدمهریزیزدبتن فلز پیش ساخته
۸۲یزدیزدبتن فلز پیش ساخته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان تنها با چند کلیک