مشتریان باسکول پند

خرید باسکول صنایع فلزی

بخش عمده‌ای از مشتریان باسکول پند فعال در صنایع فلزی می‌باشند. بعلت گستردگی کار این صنایع نیاز به تهیه باسکول هوی‌دیوتی (heavy duty) و قوی‌تر ‌می‌باشد. در ادامه لیست برخی از مشتریان باسکول پند را می‌توانید مشاهده نمایید.

جهت دریافت لیست مشتریان در محل مورد نظر و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره رایگان و خرید باسکول با ما تماس بگیرید.

ردیفاستان محل نصبشهرنوع صفحه پلتفرم
۱اردبیلاردبیلبتن فلز پیش ساخته
۲اصفهاننجف آبادبتن فلز پیش ساخته
۳اصفهاناصفهانبتن فلز پیش ساخته
۴اصفهاناصفهانبتن فلز اجرا در محل
۵اصفهاناصفهانصفحه از قبل موجود می‌باشد
۶البرزماهدشتبتن فلز پیش ساخته
۷البرزاشتهاردبتن فلز پیش ساخته
۸البرزاشتهاردصفحه از قبل موجود می‌باشد
۹البرزکرجبتن فلز پیش ساخته
۱۰البرزمشکین دشتبتن فلز پیش ساخته
۱۱آذربایجان شرقیمیانهبتن فلز پیش ساخته
۱۲آذربایجان شرقیتبریزبتن فلز پیش ساخته
۱۳آذربایجان شرقیورزقانبتن فلز پیش ساخته
۱۴آذربایجان شرقیتبریزفلز
۱۵آذربایجان غربیشاهین دژبتن فلز پیش ساخته
۱۶آذربایجان غربیخویبتن فلز پیش ساخته
۱۷آذربایجان غربیمیاندوآببتن فلز پیش ساخته
۱۸آذربایجان غربیارومیهبتن فلز پیش ساخته
۱۹آذربایجان غربیسردشتصفحه از قبل موجود می‌باشد
۲۰تهرانتهرانبتن فلز پیش ساخته
۲۱تهرانتهرانفلز
۲۲تهرانتهرانصفحه از قبل موجود می‌باشد
۲۳چهارمحال و بختیاریشهرکردبتن فلز پیش ساخته
۲۴خراسان جنوبیطبسبتن فلز پیش ساخته
۲۵خراسان رضویسبزواربتن فلز پیش ساخته
۲۶خراسان رضویمشهدبتن فلز پیش ساخته
۲۷خراسان رضویبردسکنبتن فلز پیش ساخته
۲۸خراسان رضویمشهدصفحه از قبل موجود می‌باشد
۲۹خوزستاندزفولبتن فلز پیش ساخته
۳۰خوزستاناندیمشكفلز
۳۱زنجانابهربتن فلز پیش ساخته
۳۲زنجانخدابنده زنجانبتن فلز پیش ساخته
۳۳زنجانزنجانصفحه از قبل موجود می‌باشد
۳۴زنجانزنجانبتن فلز پیش ساخته
۳۵سمناندامغانبتن فلز پیش ساخته
۳۶سمنانایوانکیبتن فلز پیش ساخته
۳۷قزوینتاکستانبتن فلز پیش ساخته
۳۸قزوینآبیکبتن فلز پیش ساخته
۳۹قزوینقزوینبتن فلز پیش ساخته
۴۰قزوینبوئین زهراصفحه از قبل موجود می‌باشد
۴۱کرمانکرمانبتن فلز پیش ساخته
۴۲کرمانزرندبتن فلز پیش ساخته
۴۳کرمانکرمانفلز
۴۴کرمانسیرجانبتن فلز پیش ساخته
۴۵کرمانجیرفتبتن فلز پیش ساخته
۴۶کرمانرفسنجانبتن فلز پیش ساخته
۴۷کرمانبافت کرمانبتن فلز پیش ساخته
۴۸گیلانتالش (هشتپر)بتن فلز پیش ساخته
۴۹مازندرانبابلبتن فلز پیش ساخته
۵۰مازندرانجویباربتن فلز پیش ساخته
۵۱مرکزیمحلاتبتن فلز پیش ساخته
۵۲مرکزیآشتیانبتن فلز پیش ساخته
۵۳مرکزیساوهصفحه از قبل موجود می‌باشد
۵۴هرمزگانبندر عباسفلز
۵۵همدانهمدانصفحه از قبل موجود می‌باشد
۵۶همدانهمدانبتن فلز پیش ساخته
۵۷یزدیزدبتن فلز پیش ساخته
۵۸یزدطبسبتن فلز پیش ساخته
۵۹یزدیزدفلز

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

دیدگاهتان را بنویسید