مشتریان باسکول پند

خرید باسکول صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

لیست محل نصب باسکول برخی از مشتریان شرکت پند کاسپین فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. جهت دریافت لیست باسکول های نصب شده در محل مورد نظر، کسب اطلاعات بیشتر در خصوص باسکول مورد نیاز خود، دریافت مشاوره رایگان و خرید باسکول با ما تماس بگیرید.

ردیفاستان محل نصبشهرنوع صفحه پلتفرم
۱اصفهاناصفهانبتن فلز پیش ساخته
۲البرزاشتهاردبتن فلز پیش ساخته
۳بوشهرعسلویهبتن فلز پیش ساخته
۴بوشهربوشهربتن فلز پیش ساخته
۵بوشهرکنگانبتن فلز پیش ساخته
۶خراسان رضویتایبادبتن فلز پیش ساخته
۷خوزستانبهبهانبتن فلز پیش ساخته
۸خوزستانماهشهربتن فلز پیش ساخته
۹خوزستاناهوازبتن فلز پیش ساخته
۱۰خوزستانبندر امامبتن فلز پیش ساخته
۱۱سمناندامغانبتن فلز پیش ساخته
۱۲سمنانگرمساربتن فلز پیش ساخته
۱۳سیستان و بلوچستانمیرجاوهبتن فلز پیش ساخته
۱۴قزوينبوئین زهرابتن فلز پیش ساخته
۱۵قزوينقزوینصفحه از قبل موجود
۱۶قزوينقزوینبتن فلز پیش ساخته
۱۷قمقمبتن فلز پیش ساخته
۱۸کرمانکرمانصفحه از قبل موجود
۱۹کرمانشاهقصر شیرینبتن فلز پیش ساخته
۲۰گیلانرشتبتن فلز پیش ساخته