باسکول سردخانه

در اکثر سردخانه‌ها روند کاری به گونه‌ای است که مواد و اجناس افراد دیگر یا کالاهای با ارزش خود را نگهداری می‌کنند و بسیار مهم است که مقدار دریافتی و مقدار تحویلی بار به طور دقیق توسط باسکول جاده ای سردخانه توزین و ثبت گردد.

0 دیدگاه

استاندارد لودسل OIML

استاندارد OIML یک استاندارد لودسل جهانی می‌باشد که توسط سازمان بین‌المللی اندازه شناسی قانونی تبیین شده است. جهت آشنایی بیشتر با استاندارد لودسل این مقاله را مطالعه بفرمایید.

0 دیدگاه

باسکول فلزی

باسکول فلزی به دلیل میزان فلز بکار رفته نسبت به باسکولهای بتنی از قیمت بالاتری برخوردار است این باسکول خصوصا برای صادرات از اهمین ویژه ای برخوردار می‌باشد.

2 دیدگاه