مزایای باسکول فلزی

باسکول فلزی به دلیل میزان فلز بکار رفته نسبت به باسکولهای بتنی از قیمت باالتری برخوردار است این باسکول خصوصا برای صادرات از اهمین ویژه ای برخوردار می‌باشد.

0 دیدگاه

مزایای باسکول بتنی

باسکول با صفحه بتنی در حقیقت پلتفرم ساخته شده با بتن مسلح (تقویت شده توسط میلگرد) می‌باشد که به باسکول بتن فلز نیز شناخته می‌شوند. جهت آشنایی با مزایای آن این مطلب را مطالعه نمایید.

0 دیدگاه

باسکول برجسته

در اجرا و نصب باسکول های جاده ای عمدتا نصب به دو شیوه‌ی باسکول همسطح و یا باسکول برجسته انجام می‌پذیرد. در این مطلب توضیحاتی درخصوص اجرای باسکول برجسته تقدیم می‌گردد.

0 دیدگاه

گرانی در تورم منفی

تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که دمای هوا را چیزی در حدود ۴۰ درجه حس کنید اما وقتی سایت‌های هواشناسی را چک کردید در کمال تعجب دیده باشید که دما فقط ۲۰ درجه است؟

0 دیدگاه

تنوع انسانی در محیط کار

در دهه‌ی جدید کارمندان به دنبال تعامل با همکارانی هستند که از تنوع محسوسی در ویژگی‌های ظاهری و باطنی برخوردار باشند. آیا این علاقه به تنوع انسانی برای مدیران ایجاد مسئولیت می‌کند؟

0 دیدگاه