بخش ساخت و ساز که تولید انواع مصالح ساختمانی و ارائه ی خدمات ساختمان سازی را شامل می شود، همیشه یک نیروی محرک مهم در اقتصاد ملی کشورها بوده است. ساخت و ساز یکی از باستانی ترین فعالیت های بشر است. این فعالیت به منظور تامین نیاز اساسی انسان برای ایجاد محیطی مناسب برای زندگی شکل گرفت. پناهگاه ها باعث شدند تا انسان بتواند خود را با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی سازگار کند و به یک گونه ی جهانی تبدیل شود. به طور کلی باسکول انتخابی در این واحدهای صنعتی بر اساس حجم ورودی و خروجی مواد اولیه و تولیدات واحد می باشد.

از شما دعوت می‌شود به سخنان جناب آقای مهندس رئوفی در خصوص ویژگی‌های باسکول صنعت ساختمان توجه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید