گرامیداشت روز قلم

گرامیداشت روز قلم ‌قلم زبان دوم است، آنچه در فکر صاحب قلم است و به روی کاغذ می‌آید، زبان عقل و معرفت اوست که می‌تواند تجربه‌های تلخ و شیرین ملتی…

0 دیدگاه

خرید باسکول جاده ای

خرید باسکول جاده ای باسکول پنددر ابتدا لازم است به تعریف باسکول جاده ای بپردازیم؛باسکول چیست؟ باسکول جاده‌ای وسایل نقلیه جاده‌ای را توزین می‌نمایند. از باسکول جاده‌ای جهت توزین ماشین های…

1 دیدگاه

اجزای باسکول جاده ای

اجزای باسکول جاده ای در ابتدا به تعریف باسکول جاده ای می‌پردازیم؛ باسکول جاده‌ای وسایل نقلیه جاده‌ای را توزین می‌نمایند. از باسکول جاده‌ای جهت توزین ماشین های سنگین استفاده می‌شود…

0 دیدگاه

باسکول سردخانه

در اکثر سردخانه‌ها روند کاری به گونه‌ای است که مواد و اجناس افراد دیگر یا کالاهای با ارزش خود را نگهداری می‌کنند و بسیار مهم است که مقدار دریافتی و مقدار تحویلی بار به طور دقیق توسط باسکول جاده ای سردخانه توزین و ثبت گردد.

0 دیدگاه